Szkolenia dla firm

Specjalnością PRO-Inspiracji są szkolenia dla firm w zakresie:

  1. Komunikacji interpersonalnej
  2. Rozwiązywania konfliktów
  3. Motywowania pracowników
  4. Budowania zespołu
  5. Asertywności
  6. Zarządzania czasem
  7. Organizacji pracy
  8. Wypalenia zawodowego
  9. Radzenia sobie ze stresem