Warsztat pracy nad mocnymi stronami osobowości

W poszukiwaniu drzemiącego potencjału i motywacji do działania – warsztat pracy nad mocnymi stronami osobowości i automotywacją, diagnoza talentów, coaching

Jaka, jaki jestem naprawdę? Jakie są moje słabe i mocne strony? Na czym mogę budować swoją pozycję, karierę, przyszłość zawodową i osobistą? Jakie moje cechy mogą stanowić barierę rozwoju, a dzięki którym mogę osiągnąć sukces?

Oferta przygotowana dla Ciebie składa się z trzech etapów:

  1. Szkolenie – warsztat rozwoju osobistego;
  2. Diagnoza talentów – Extended Disc;
  3. Coaching.

Zastanów się, która forma rozwoju osobistego jest Ci najbliższa i wybierz.

Proponuję, abyś rozpoczęła/ rozpoczął drogę pracy nad własnym rozwojem od warsztatu grupowego, który da Ci unikalną możliwość rozwoju wraz z innymi uczestnikami.

Następnie masz możliwość diagnozy Extended Disc, ukazującej mocne strony Twojej osoby i obszary do dalszej pracy.

Pracę nad własnym rozwojem możesz kontynuować podczas coachingu.

Zapoznaj się z charakterystyką poszczególnych etapów i dokonaj wyboru:

Warsztat rozwoju osobistego przeznaczony jest:

Program warsztatu:

Dla zainteresowanych proponujemy kontynuację pracy warsztatowej w postaci:

Extended Disc jest międzynarodowym narzędziem służącym do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów oraz opisującym styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji. Warto dodać, że narzędzie to nie służy do analizy cech osobowości, tylko do obserwacji i analizy zachowań, przy czym nie ma w nim stylów lepszych czy gorszych, tylko analizowane jest dopasowanie stylu do ról pełnionych na danym stanowisku. Analiza nie służy do podziału ludzi na dobrych i złych, nie mierzy ani wiedzy, ani inteligencji. Pokazuje jakie są mocne strony badanego, podaje sugestie - co może badanego motywować, a co może demotywować oraz proponuje obszary pracy nad sobą.

Ww warsztaty realizowane są we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych

Aktualne terminy warsztatów na stronach FISO