Coaching

Jest procesem odkrywania i wydobywania pełnego potencjału osoby.

Coach zachęca klienta do rozwijania swoich talentów, mocnych stron, inwestowania w to, co się liczy dla klienta oraz robienia tego, do czego klient ma wewnętrzne przekonanie i co pozostaje w zgdozie z jego wartościami.

Coaching osobisty jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i kompetencji danej osoby. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby w osiągnięciu ustalonych przez nią celów, bez udzielania rad oraz bez robienia tego za Klienta.

Coaching:

Dla kogo jest coaching: