Forma Pracy

Wszystkie szkolenia PRO-INSPIRACJI mają formę warsztatową – case study, ćwiczenia w parach, w grupach, dyskusje, mini-wykłady oraz symulacje realnych sytuacji, bazujących na doświadczeniu uczestników, bo przecież wzajemne dzielenie się doświadczeniem ma głęboki sens w nauce osób dorosłych.